ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2018. május 25-től az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) egységes követelményei vonatkoznak az adatvédelemre egész Európában, így Magyarországon is. Az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatónkban (a továbbiakban: Tájékoztató) szeretnénk tájékoztatni Önt az önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatainak az Érintett Adatkezelők által a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (adatvédelmi) törvény szerinti adatkezeléséről és feldolgozásáról.

Az Adatvédelmi Tájékoztató folyamatosan elérhető és megismerhető a kedvezmény.HU Weboldalon. Szolgáltatásaink igénybevételével és a Weboldal használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Adatvédelmi Tájékoztatónkból megtudhatja, hogy milyen Ön által megadott személyes információkat gyűjtünk, azokat hogyan használjuk fel, illetve miképpen bocsátjuk ezeket az adatokat Harmadik Fél rendelkezésére (ideértve az adatfeldolgozást is).

Az Adatvédelmi Tájékoztatónkhoz tartozó fogalommeghatározásokat a Szerződési Feltételek 3. § -a tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót! Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van valamilyen adatvédelmi információval kapcsolatban, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot velünk ide kattintva vagy az info@kedvezmeny.hu e-mail címen.

TARTALOMJEGYZÉK

1. § ADATVÉDELEM ÉS AZ ÉRINTETT ADATKEZELŐK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
2. § MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÉS MILYEN CÉLLAL?
3. § HOGYAN GYŰJTHETJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?
4. § AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS AKTIVITÁSUNK
5. § ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
6. § HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ANONIMIZÁLT ADATOKAT ÉS A COOKIE-KAT?
7. § ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA
8. § AZ ADATKEZELÉS ÉS -FELDOLGOZÁS FOLYAMATAIBAN RÉSZTVEVŐK
9. § AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
10. § AZ ÖNT, MINT FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

1. § ADATVÉDELEM ÉS AZ ÉRINTETT ADATKEZELŐK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1. § ADATVÉDELEM ÉS AZ ÉRINTETT ADATKEZELŐK

(1) Az Adatkezelő személyes adatokat az Igénybe Vevő kifejezett hozzájárulása, illetve a vonatkozó  törvény és EU szabályozással összhangban, a mindenkori adatvédelmi szabályok betartásával kezeli.

(2) Az Igénybe Vevő által önkéntesen megadott személyes adatokat adatkezelőként - az azokhoz történő tényleges hozzáférést követően - az alábbi Érintett Adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelő) kezelhetik:

a) a +Discount Club (székhely: 1162 Budapest, János utca 114., nyilvántartási szám: 01-02-0016253, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, adószám: 18788585-1-42) az adatkezelést, mint Szolgáltató végzi a Szerződési Feltételek 1. § alapján a Rendszer Jogosultja javára. Az általa kezelt adatokat meghatározott feltételek alapján a Jogosult egyoldalú rendelkezése alapján Jogosult részére átadni köteles, amely egyidejűleg - a Jogosult rendelkezése szerint - adatkezelési jogosultságának megszűnéséhez is vezethet. A központi adatkezelést Szolgáltató végzi.

b) a Kereskedő, aki a Kártya vagy bármely más kedvezmény.HU Értékesítési Szolgáltatást biztosítja az Igénybe Vevő részére (a Jogosultak előzetes engedélye alapján, annak visszavonásáig):

ba) +Discount Club (székhely: 1162 Budapest, János utca 114., nyilvántartási szám: 01-02-0016253, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, adószám: 18788585-1-42)

c) a Rendszer (ideértve a kedvezmény.HU Weboldalt) kizárólagos Jogosultja(i):

ca) dr. László Béla (an.: Széles Mária, Születési ideje: 1973/10/20, 1162 Budapest, János utca 114.,
Adóazonosító jel: 8390080893)

cb) dr. László Andrea (an.: Szabó Margit, Születési ideje: 1973/11/03, 1162 Budapest, János utca 114., Adóazonosító jel: 8390222035)

dr. László Andrea és dr. László Béla – Minden jog fenntartva! All rights reserved. TM, ® & COPYRIGHT ©

d) Kártya Elfogadó Partner, aki az üzletével párosított és a kedvezmény.HU szoftverrel szerelt kártyakezelő készülékkel vagy a kedvezmény.HU Business adminisztrációs felületen végzett Kártya elfogadással az általa a kedvezmény.HU Rendszerben az Elszámolóházon keresztül rögzített Ajánlat igénybevételét az ahhoz kapcsolódó feltételek szerint biztosítani köteles a jogosult Kártya Birtokos részére.

(3) Az (2) bekezdésben megjelölt Adatkezelő kizárólag az általa a Rendszerben elérhető és ténylegesen elért, megismert és adatkezelés céljából használatba vett személyes adatok kezeléséért felelős, kizárólag a saját maga által végzett adat-műveletekért.

(4) Adatvédelmi szabályzatunk az egyetemleges felelősséget kizárja. Érintett Adatkezelő kizárólag saját adatkezelői tevékenysége után tartozik felelősséggel.

2. § MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÉS MILYEN CÉLLAL?

2. § MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK ÉS MILYEN CÉLLAL?

(1) A mindenkori Szolgáltató által végzett központi adatkezelés, –feldolgozás, –feldolgoztatás, valamint a Kereskedő, a Jogosult, vagy a Partnerek által végzett adatkezelés- és feldolgozás célja:

a) A Kártya alapú Rendszer működtetése, így például reklamációkezelés, Kártya használat és -értékesítés, ideértve a keletkező forgalmak és kapcsolódó jutalékok elszámolását a Kártya Birtokosok és a Partnerek vonatkozásában egyaránt.

b) A Kártyabirtokosoknak a Kártya aktiválása során tett regisztrációval kapcsolatos, vagy adatmódosítás és –kiegészítés, valamint egyéb tranzakciókkal kapcsolatos információ-szolgáltatás.

c) A Kártya használati és egyéb vásárlói szokások megismerése, elemzése és személyre szabott ajánlatok kialakítása és kommunikációja a Kártya Birtokosok számára vásárlásaiknak ösztönzése és a Kártya Kibocsátó Partnerekhez való hűségük fokozása érdekében.

d) A Kártya alapú Szolgáltatások és Partner szolgáltatások felhasználásának, valamint ezekhez kapcsolódó reklamációs ügyek intézése.

(2) Kizárólag olyan önkéntesen megadott személyes adatokat kezelünk, melyek egyértelműen lehetővé teszik az Igénybe Vevő természetes személy pontos beazonosítását. 

(3) A kedvezmény.HU Weboldalon az itt felsorolt személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

a) Igénybe Vevő törzsadatok

aa) körébe tartozó kötelezően megadandó felhasználói adatok: teljes név, neme, születési dátum (év/hónap/nap),e-mail cím, pontos cím, profilkép (ha van arcképes kártya).

ab) körébe tartozó megadható felhasználói adatok: névnap, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, fax, profilkép (ha nincs arcképes Kártya).

ac) tárolását, kezelését, feldolgozását vagy feldolgoztatását abból a célból végezzük, hogy az Igénybe Vevő természetes személyt pontosan beazonosíthassuk, és bármilyen személyre szabott üzenetet küldhessünk.

ad) tárolásának, kezelésének, vagy feldolgozásának, vagy feldolgoztatásának jogalapja az Igénybe Vevő ráutaló magatartásával egyértelműen kifejezett érdeklődése a Szolgáltatásunk, vagy tevékenységünk, vagy a kedvezmény.HU Shop termékek iránt, amely a személyes törzsadatoknak az bekérő adatlap felületeken történő megadásában nyilvánul meg és azokat anonim módon elemezve forgalmunk növelése érdekében feldolgozhatunk úgy, hogy megfelelve a biztonsági elvárásoknak az így nyert információk alapján célcsoport specifikusabbá tehetjük működésünket, növelve üzleti hatékonyságunkat.

b) Kommunikációs adatok

ba) körébe tartozik bármilyen üzenet, amit a Weboldalon keresztül, e-mailben, in-APP üzenet formájában, vagy közösségi média üzenetben, vagy bármilyen más egyéb módon juttat el hozzánk.

bb) bármely kapcsolatfelvétel vagy megkeresés során átadott személyes adat, melyet elsősorban a későbbi Megrendelések létrejötte és teljesítése, illetve az azokhoz kapcsolódó esetleges jogi igények érvényesítése céljából dolgozunk fel és tartunk meg.

bc) tárolásának, kezelésének, vagy feldolgozásának, vagy feldolgoztatásának jogalapja az Igénybe Vevő ráutaló magatartásával egyértelműen kifejezett érdeklődése a Szolgáltatásunk, vagy tevékenységünk, vagy a kedvezmény.HU Shop termékek iránt, amely a nekünk címzett üzenetekkel ráutaló magatartás formájában nyilvánul meg.

c) Vásárlói adatok

ca) körébe tartozik minden olyan adat, amely a kedvezmény.HU Szolgáltatás (ideértve a Kártya Értékesítés Szolgáltatás igénybevételét) vagy Kártya vásárlásával kapcsolatos.

cb) így például a Megrendelő/Vásárló neve, szállítási- és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék vagy szolgáltatás adatai, melyeket a megrendelések teljesítése érdekében dolgozunk fel, illetve felhasználunk arra, hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek bármely vásárlásról (ideértve a sikertelen Fizetési Tranzakcióval zárult megrendeléseket is).

cc) tárolásának, kezelésének, vagy feldolgozásának, vagy feldolgoztatásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződéses jogviszony alapján a Vásárló részére történő szerződésszerű teljesítés.

d) Igénybe Vevői adatok

da) körébe tartozik a kedvezmény.HU Weboldal használata során keletkező bármely olyan adat, amely lehetővé teszik a Honlap technikai működését fenntartva, annak biztonságát megőrizzük.

db) így például az Igénybe Vevők kedvezmény.HU Weboldalon végzett bármely tevékenységről rendelkezésre álló adatokat tároljunk annak érdekében, hogy a felhasználók mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férjenek hozzá.

dc) tárolásának, kezelésének, vagy feldolgozásának, vagy feldolgoztatásának jogalapja az Igénybe Vevő ráutaló magatartásával egyértelműen kifejezett érdeklődése a Szolgáltatásunk, vagy tevékenységünk, vagy a kedvezmény.HU Shop termékek iránt, melyek biztosításához és a kedvezmény.HU Weboldal technikai működéséhez ezeknek az adatoknak tárolása szükséges.

e) Technikai adatok

ea) körébe tartozik a kedvezmény.HU Weboldal használata során keletkezett minden olyan adat, amely a Honlap megtekintése során átadásra kerülhet részünkre.

eb) így például az IP cím, a bejelentkezési információk, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a használt készülék adatai (például IMEI szám).

ec) forrása saját analitikai szoftverünk, amely a kedvezmény.HU Weboldal megtekintése során technikai adatokat gyűjt.

ed) tárolását, kezelését, feldolgozását vagy feldolgoztatását abból a célból végezzük, hogy az oldalunkon keresztül kielemezzük az Igénybe Vevőink felhasználói szokásait annak érdekében, hogy megőrizhessük a kedvezmény.HU Weboldal biztonságos működését, megérthessük az egyes fogyasztói marketing döntések motivációit és ezek alapján tovább fejleszthessük Rendszerünket és Szolgáltatásunkat.

ee) tárolásának, kezelésének, vagy feldolgozásának, vagy feldolgoztatásának jogalapja az Igénybe Vevő ráutaló magatartásával egyértelműen kifejezett érdeklődése a Szolgáltatásunk, vagy tevékenységünk, vagy a kedvezmény.HU Shop termékek iránt, amely forgalmunk növelése érdekében felhasználhatunk úgy, hogy megfelelve a biztonsági elvárásoknak ezeket az adatokat feldolgozhatjuk és az így nyert információk alapján hatékonyabbá tehetjük működésünket.

f) Marketing adatok

fa) körébe tartoznak az Igénybe Vevő érdeklődési körének megfelelő preferenciái, hogy milyen marketing tartalmat szeretne tőlünk kapni.

fb) tárolását, kezelését, feldolgozását vagy feldolgoztatását abból a célból végezzük, hogy többek között lehetővé tegyük a nyereményjátékokon való részvételt, vagy Szolgáltatásainkról és a kedvezmény.HU Shop termékekről, vagy a Partner Ajánlatokról, vagy Életmód Szolgáltatásokról közvetlenül olyan információt vagy reklámot küldhessünk, amely a Felhasználót érdekelheti.

fc) tárolásának, kezelésének, vagy feldolgozásának, vagy feldolgoztatásának jogalapja az Igénybe Vevő ráutaló magatartásával egyértelműen kifejezett érdeklődése a Szolgáltatásunk, vagy tevékenységünk, vagy a kedvezmény.HU Shop termékek iránt, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ezeket az adatokat a forgalom növelésére felhasználhassuk úgy, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk és az  így nyert információk alapján hatékonyabbá tehessük működésünket.

fd) gyűjtését időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ vagy Instagram™ vagy más hasonló közösségi platformon, illetve egyéb dinamikus hirdetési felületeken, vagy a Felhasználó saját kedvezmény.HU Fiókján keresztül.

fe) tárolásával, kezelésével, vagy feldolgozásával, vagy feldolgoztatásával nyert infomációk alapján mérhetjük a hirdetéseink hatékonyságát annak érdekében, hogy a reklámtevékenységünk még célzottabb lehessen.

ff) tárolásának, kezelésének, vagy feldolgozásának, vagy feldolgoztatásának jogalapja az Igénybe Vevő ráutaló magatartásával egyértelműen kifejezett érdeklődése a Szolgáltatásunk, vagy tevékenységünk, vagy a kedvezmény.HU Shop termékek iránt, mellyel lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelve a biztonsági elvárásoknak ezeket az adatokat feldolgozzuk és az így nyert információk alapján hatékonyabbá tehessük működésünket.

fg) gyűjtő tevékenységünk során főszabályként nem gyűjtünk különleges személyes adatokat (így például etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk), amennyiben valamely Szolgáltatásunk ilyen érzékeny adatokat használna, akkor annak megadását megelőzően a különleges adatok kezeléséhez a hatályos jogi szabályozás szerint, mindenképpen beszerezzük az ezen adatok kezeléséhez szükséges előzetes és önkéntes hozzájárulást Öntől.

g) Kártya használat adatok

ga) körébe tartoznak az Igénybe Vevő, mint Kártya Birtokos által kezdeményezett bármely kártyaművelet során keletkezett valamennyi adat, amely az Elfogadóhely Partner üzletével párosított és saját szoftverünkkel felszerelt kártyakezelő készülék vagy a kedvezmény.HU Business adminisztrációs felületen keresztül a Rendszerbe (ideértve az Elszámolóházat is) rögzítésre kerül.

gb)  tárolását, kezelését, feldolgozását vagy feldolgoztatását abból a célból végezzük, hogy az Elszámolóház naprakész nyilvántartását, illetve az ezek jogalapját jelentő szerződések alapján az érintett Felek közötti elszámoláshoz a tényleges információkat biztosítani tudjuk, valamint az Egyenleg közlő Szolgáltatást zökkenőmentesen működtethessük, továbbá a fogyasztói szokásokat megismerve, üzleti hatékonyságunkat növelhessük.

gc) tárolásának, kezelésének, vagy feldolgozásának, vagy feldolgoztatásának jogalapja az Igénybe Vevő kártyahasználattal egybekötött ráutaló magatartásával egyértelműen kifejezett érdeklődése a Szolgáltatásunk iránt, mellyel lehetővé teszi számunkra, hogy megfelelve a biztonsági elvárásoknak ezeket az adatokat feldolgozzuk és az így nyert információk alapján hatékonyabbá tehessük működésünket.

3. § HOGYAN GYŰJTHETJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

3. § HOGYAN GYŰJTHETJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

(1) Személyes adatokat gyűjthetünk olyan módon, hogy

a) az Igénybe Vevő direkten módon biztosítja azt számunkra (így például Megrendelés, vagy Kártya aktiválása során tett regisztrációval, vagy rendezvényeken/Értékesítő Partner üzletében a papír Kártya Igényló Lap kitöltésével, vagy egy nekünk címzett üzenet elküldésével).

b) bizonyos adatok automatikusan kerülnek gyűjtésre a kedvezmény.HU Weboldal használata során (így például az úgynevezett "cookiek"-kal és hasonló információ-technológiai módszerekkel), melyek az Igénybe Vevő felhasználó kifejezett hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe. Erről bővebben a "Hogyan használjuk az anonimizált adatokat és Cookie-kat?" részben olvashat.

c) személyes adatokat külső Partnerektől is fogadhatunk (így például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner); vagy hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner); vagy fizetési megoldást biztosító Partnerektől, illetve kereskedelmi céllal együtműködő Értékesítő Partnerektől).

4. § AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS AKTIVITÁSUNK

4. § AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS AKTIVITÁSUNK

(1) Adatkezelőként számunkra rendkívül fontos az Igénybe Vevőink adatainak védelme, és a mindenkor hatályos szabályozásnak való megfelelés. 

(2) Weboldalunk működtetése során kiemelten kezeljük az adatvédelmet és folyamatosan, jelentős erőfeszítéseket teszünk a kedvezmény.HU oldalon az információk biztonságos gyűjtése érdekében.

(3) A személyes adatokat kezelő folyamatainkat úgy alakítjuk, hogy minden esetben a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek.

5. § ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

5. § ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

(1) A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy adatvédelmi tisztviselőt három esetben kell kijelölni:

a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik;

b) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; vagy

c) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

(2) A fenti három pont egyike sem vonatkozik a kedvezmény.HU központi adatkezelését végző +Discount Club -ra, ezért nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

6. § HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ANONIMIZÁLT ADATOKAT ÉS A COOKIE-KAT?

6. § HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ANONIMIZÁLT ADATOKAT ÉS A COOKIE-KAT?


Az eskuvo.online weboldal első látogatásakor, a képernyő felső részén felugrik egy felirat arról, hogy az oldalunk cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó a „Sütik elfogadása” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás elutasítása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó böngészőjében.

(1) A "cookie" egy kis adatfájl (a kiszolgáló és Igénybe Vevő felhasználó között cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A "cookie"-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A "cookie"-k lehetnek állandó vagy ideiglenes "cookie"-k. Az állandó "cookie"-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a számítógép felhasználója korábban nem törli; az ideiglenes "cookie" a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén (ideértve bármely informatikai eszközt, amely a kedvezmény.HU Weboldal megnyitására alkalmas) történik.

(2) A kedvezmény.HU akkor küldenek "cookie"-kat, ha meglátogatja Weboldalunkat és használja Szolgáltatásunkat.  

(3) A kedvezmény.HU e-mail üzenetekben és hirdetésekben is használhat "cookie"-kat és hasonló technológiákat (így például követőkódot, re-marketing címkét, pixeleket).

(4) Az általunk használt "cookie"-k az Igénybe Vevő hozzájárulása után lépnek működésbe. 

(5) A kedvezmény.HU által alkalmazott technológiák segítenek nekünk jobban megérteni az Igénybe Vevőink viselkedését és megismerni érdeklődési körüket, ezzel segítségünkre vannak abban, hogy mindig magasabb színvonalú Szolgáltatással tegyük üzletileg is hatékonyabbá működésünket.

(6) A kedvezmény.HU a kereső "cookie"-k használatával információkat gyűjtünk arról, hogy Ön járt-e már Weboldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/Szolgáltatást, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső "cookie"-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. A  kereső "cookie"-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

(7) Amennyiben elfogadja a "cookie"-kat a kedvezmény.HU webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. A "cookie"-kat általában egy munkamenet idejére érvényes, illetve „állandó” "cookie"-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során érvényes "cookie"-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó "cookie"-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a "cookie"-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a "cookie"-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és előfodulhat, hogy a kedvezmény.HU Weboldal nem jelenik meg megfelelően.

(8) A legnépszerűbb böngészőkkel és a "cookie"-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat.

(9) A kedvezmény.HU Weboldal által használt "cookie"-k

a) Elemzési célokat szolgáló "cookie"-k

A kedvezmény.HU webhelyre tett látogatáskor egy webelemző szoftver által létrehozott névtelen "cookie" segít megállapítani, hogy járt-e már az Igénybe Vevő felhasználó a webhelyünkön korábban. Ezek a "cookie"-k segítenek meghatározni a látogatók számát, a látogatók tartózkodási helyét és az általuk megtekintett oldalakat is. Az itt szerzett adatokat az oldalak látogatottságának felmérésére, majd az oldalak színvonalának javítására használjuk fel. Az elemzési célokat szolgáló "cookie"-k statisztikai adatok gyűjtésére alkalmasak, személyazonosításra azonban nem.

b) A webhelyek működésével kapcsolatos "cookie"-k

Bizonyos "cookie"-k tárolják, hogy az Igénybe Vevő felhasználó a kedvezmény.HU webhelyen mely eszközöket, illetve funkciókat használta (így például elfogadta-e az Adatvédelmi Tájékoztatót és a Szerződési Feltételeket, be van-e jelentkezve az oldalra, képes-e a böngészője javacriptet futtatni). Ezek a "cookie"-k semmilyen személyi adatot nem tárolnak.

c) Értékesítési célokat szolgáló "cookie"-k

A kedvezmény.HU Shop oldalaink használnak "cookie"-kat, amelyek olyan célzási megoldást nyújtanak számunkra, amellyel a már elért felhasználókat célozhatjuk meg újragondolt megoldással vagy Szolgáltatással (ideértve új Kártya terméket vagy a Partner Ajánlatokat is). A használt célzási opcióval pontosan követhető, hogy az Igénybe Vevő felhasználó hogyan reagál a kedvezmény.HU Weboldalra és Shopra, vagy egy konkrét kreatívra.

(10) Kikapcsolhatom a "cookie"-k létrehozását?

Természetesen beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el "cookie"-kat, vagy csak bizonyos webhelyek "cookie"-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva megismerkedhet a főbb böngészők "cookie"-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. A böngészője súgójában is hasznos tudnivalókat olvashat ezzel kapcsolatban.

a) A Chrome "cookie" beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )
b) A Firefox "cookie" beállításai (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies )
c) Az Internet Exporer "cookie" beállításai (http://support.microsoft.com/kb/196955 )
d) A Safari "cookie" beállításai (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042 )
e) A Safari "cookie" beállításai (iPhone és iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677 )További kérdéseiddel vedd fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal 》

7. § ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

7. § ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

(1) A személyes adatok harmadik (nem EU-s) országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása.

(2) Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik országba.

8. § AZ ADATKEZELÉS ÉS -FELDOLGOZÁS FOLYAMATAIBAN RÉSZTVEVŐK

8. § AZ ADATFELDOLGOZÁS FOLYAMATAIBAN RÉSZTVEVŐ ALVÁLLALKOZÓK

(1) A Rendszer működtetésére a Jogosult által kijelölt Szolgáltató (ideértve a kedvezmény.HU Weboldal Üzemeltetőjét), Kereskedő, Partner (ideértve a Kártya Kibocsátó Partnert) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján Adatkezelőnek minősül.

(2) Általános és elsődleges Adatkezelő a Szolgáltató: +Discount Club (székhely: 1162 Budapest, János utca 114., nyilvántartási szám: 01-02-0016253, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, adószám: 18788585-1-42), Ügyfélszolgálat: +36 20/499-6446, info@kedvezmeny.hu

(3) A kedvezmény.HU webhelyen igényelt kártyákkal kapcsolatos adatrögzítést, megszemélyesítést és postázást a Szolgáltató végzi.

(4) A papíron kitöltött és a Kártyaközpontba (cím: H - 1162 Budapest, János utca 114.) beérkezett Kártya Igénylő Lapok rögzítését a Szolgáltató végzi.

(5) A Kártya Birtokos Adatbázis üzemeltetését a kedvezmény.HU Weboldal Üzemeltető végzi: +Discount Club (székhely: 1162 Budapest, János utca 114., nyilvántartási szám: 01-02-0016253, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, adószám: 18788585-1-42), Ügyfélszolgálat: +36 20/499-6446, info@kedvezmeny.hu

(6) A Szolgáltatás biztosításához használt domainek hostingját a MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. II/6) biztosítja.

(7) Az Adatbázis-szerver szolgáltatást a Host Europe GmbH (Hansestr. 111., 51149 Köln, Németország) biztosítja.

(8) A Renszerben elérhető bármely Szolgáltatás weboldalát, webáruházát valamint azok közösségi oldalait a kedvezmény.HU  Üzemeltető menedzseli.

(9) A kedvezmény.HU Shop (webáruház) adatfeldolgozója a Kereskedő és a Fizetési Szolgáltató: 

a) Kereskedő'1': +Discount Club (székhely: 1162 Budapest, János utca 114., nyilvántartási szám: 01-02-0016253, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, adószám: 18788585-1-42)

b) A kedvezmény.HU Shop biztonságos bankkártyás fizetésének háttere:

ba) CIB Bank Zrt. (székhely: H - 1027 Budapest, Medve utca 4-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004, adószám: 10136915-4-44)

bb) OTP Bank Nyrt. - Simple Pay (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585)

(10) Szükségszerűen, a normál üzletmenet fenntartása érdekében megosztunk bizonyos személyes adatokat Partnereinkkel, így például:

a) IT szolgáltatókkal (ideértve a Szolgáltatás fejlesztésben résztvevőket és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatókat);

b) szakértői Partnerekkel (ideértve például az ügyvédeket, könyvelőket);

c) kormányzati szervekkel, akik tevékenységünkről kérnek beszámolást (így például NAV);

d) fizetési szolgáltatókkal, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat (így például CIB Bank);

e) a Magyar Postával vagy más futárszolgálattal, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre;

f) nemzetközi adattranszferekkel;

g) az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel, de ebben az esetben kizárólag csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart (így például csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amelyek részei az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek és ha a biztonsági feltételek nem teljesülnek, akkor előzetesen a kifejezett hozzájárulását kérjük az Igénybe Vevőnek az adattranszfer megtételére, amely hozzájárulás bármikor visszavonható);

h) külső oldalakra vagy e-mail címekre vezető linkeken keresztül (így például ideértve a kedvezmény.HU webhelyről külső oldalakra vezető linkeket, az Weboldalba beágyazva találhatóak kódrészleteket, melyek külső szolgáltatások működését biztosítják; vagy az Ajánlatok adatlapján elhelyezett "Visszahívást kérek" funkció használata során történt adattovábbítást az Ajánlatot tett Partner részére). Mindezek lehetővé tehetik külső Partner részére, hogy adatokat gyűjtsön az Igénybe Vevő felhasználókról.

(11) Mi mindent megteszünk a Partnereink megfelelő átvizsgálása érdekében, de mivel nincs irányításunk és befolyásunk az ő adatvédelmi elveik felett, ezért nem vagyunk felelősek a Partnereink adatkezelési elveikért és ezzel összefüggő bármely tevékenységéért. Felelősségünket teljes mértékben kizárjuk és semmilyen ezzel kapcsolatos igény érvényesítését nem fogadjuk el, melyet Igénybe Vevő felhasználó a Szolgáltatás használatával tudomásul vesz.

9. § AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

9. § AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

(1) Az Ön személyes adatait kizárólag csak addig tároljuk, ameddig üzleti, vagy fenntartási, vagy szolgáltatási, vagy jogi, vagy könyvelési, vagy adatszolgáltatási érdekeink vagy kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a Szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

(2) Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

(3) A számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelve, a Kereskedőnek szükséges megőriznie a Vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. 

(4) Tájékoztatás nélkül, korlátlan ideig tároljuk az anonimizált adatokat, melyeket statisztikai célokra használunk fel.

10. § AZ ÖNT, MINT FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

10. § AZ ÖNT, MINT FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja Önnek, mint a kedvezmény.HU Weboldalt Igénybe Vevő felhasználónak:

(1) Hozzáférés a személyes adatokhoz:

a) felhasználóként jogában áll másolatot érnie az Önről a Rendszerben tárolt személyes adatokról.

b) kérése általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 1 (egy) hónapon belül.

c) az ismételt és visszaélésszerű, rendszeres és alapos indok nélküli adatkérvényezés esetén Szolgáltató egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és 1 (egy) hónapot meghaladó időre is szükség lehet az adatok biztosításához.

d) Minden esetben kérjük a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, amelyt alaposan ellenőrzünk a visszaélésszerű adat hozzáférés és -használat megelőzése céljából.

e) A személyes adatok kikéréséhez kattintson ide és kérjük használja a kapcsolat felvételi űrlapot, amelyen keresztül feltétlenül közölje velünk az alábbi információkat:

ea) Érdeklődés tárgya: Adatigénylés, vagy Adattörlés, vagy Adatfeldolgozás korlátozásának igénylése (választott megnevezést)

eb) E-mail cím (ezen keressük meg a későbbiekben, amelynek megadása Adatkezelési hozzájárulás a következők szerint: "Beleegyezek az e-mail címem gyűjtésébe, hogy a kért adatokat megkaphassam."

(2) Személyes adatok módosítása, helyesbítéshez való jog

a) Amennyiben a személyes adatai módosultak, vagy tévesen lettek megadva, Önnek joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük kattintson ide és vegye fel velünk a kapcsolatot!

(3) Személyes adatok törlésének kérése

a) Önnek joga van az összes személyes adata törlését kérni.

b) A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 15 (tizenöt) napon belül.

c) A személyes adatok törlése után a kedvezmény.HU felhasználói fiókja nem lesz elérhető, így például az esetleg megvásárolt digitális Kártyák is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a Szolgáltatás eléréséhez. Ezzel kapcsolatban Ö semmilyen igénnyel nem élhet felénk (ideértve bármilyen időarányos díjvisszatérítést), melyet az adatok törlésének kezdeményezésével tudomásul vesz. 

d) Minden esetben kérjük a személyazonosság hiteles bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük, ide kattintva használja a kapcsolat felvételi űrlapot.

(4) A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

a) Önnek, mint felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adatainak rendelkezésre bocsátását harmadik felek (így például szolgáltató Partnerek) számára.

b) A kérés benyújtása során Ön megnevezheti konkrétan a korlátozni kívánt szolgáltató Partnert.

c) Ön a személyes adatainak korlátozása céljából történt megkeresés részünkre történő elküldésével tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltató Partnerekkel való együttműködés nélkülözhetetlen az oldal működéséhez (így például Kártya Elfogadóhely Partner, Fizetési Szolgáltató Partner) ezért az ő korlátozásuk esetén a kedvezmény.HU Szolgáltatás és/vagy a Partner szolgáltatásai elérhetetlenné válhatnak az Ön, mint felhasználó számára. Ezzel kapcsolatos valamennyi igénye megalapozatlan, melyet a kérés megküldésével tudomásul vesz.

d) Minden esetben kérjük a személyazonosság hiteles bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot.

e) A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük kattintson ide és használja a kapcsolat felvételi űrlapot.

(5) Az adatkezeléssel kapcsolatban Ön panasszal élhet a Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szervnél:

a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: H - 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1/391-1400, Fax: +36 1/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu)

b) Felhasználóként az adatvédelemmel kapcsolatos jogairól a NAIH honlapján tájékozódhat bővebben.